PL EN DE CZ

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku oraz 2024 roku

Refundacja podatku VAT za gaz ziemny (dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku oraz 2024 roku)

 

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. oraz w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

O refundację VAT można się ubiegać przez do dnia 30 września 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury rozliczeniowej , która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,

 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB

 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

   

  Wnioskodawcą musi być osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego , z którą została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego.

   

Nie składaj wniosku, jeśli:

 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł,

 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na osobę.

 

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać za paliwa gazowe dostarczone do gospodarstwa domowego w roku 2023 lub do dnia 30 czerwca 2024r.

 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. Inny wniosek obowiązuje za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. a inny za paliwa dostarczone w roku 2024.

 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku

 • do wniosku należy dołączyć fakturę rozliczeniową, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty

 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:


 

 • do dnia 30 września 2024r.- w dowolnym momencie po otrzymaniu i opłaceniu faktury VAT,

 • po dniu 30 września 2024r.- w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
f  bip  chroniona  ok  a  katalog  s  test  str  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
25
lipca
czwartek
Kliknij na wybraną datę