PL EN DE CZ

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

plakat.png

 

Gmina Baborów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym taką opiekę w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu: osoby zakwalifikowane do Programu z terenu Gminy Baborów będą korzystać ze wsparcia w formie: pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program opieki wytchnieniowej zapewnia: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, poprawienie kondycji zdrowotnej, która w związku z codzienną, długotrwałą opieką z czasem ulega pogorszeniu. Przyznana usługa jest nieodpłatna.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie niezbędnych dokumentów, które stanowią załącznik do Programu.

Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

  1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego;

  2. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;

  3. „Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIN”, którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

Powyższe dokumenty należy złożyć w dowolny sposób:

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. Ratuszowa 35, 48-120 Baborów;

  • wysłać poczta tradycyjną na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. Ratuszowa 35, 48-120 Baborów;

  • wysłać e-maila na adres: ops@baborow.pl

Pozostałe informacje:

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie. Gmina Baborów na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w wysokości 9.792,00 zł. Koszt całkowity inwestycji wynosi 9.792,00 zł. Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2021 roku.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie  tel. 77/ 4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

 

DOCXzałącznik nr 1 karta zgłoszenia.docx (153,26KB)

DOCXzałącznik nr 2 karta oceny.docx (152,12KB)

DOCXzałącznik nr 3 - informacja RODO.docx (152,17KB)


 


 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  katalog  test  chroniona  a  firm  ok  s  bip  f
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
25
lutego
niedziela
Kliknij na wybraną datę