PL EN DE CZ

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych

 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119/1)

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

       Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ratuszowa 35, 48-120 Baborów

      2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych,

       e-mail: ops@baborow.pl

      3. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2018r. poz.1508 ze zm.)

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2018r. poz.180 ze zm.)

 • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz.1457 ze zm.)

 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2019r. poz.670 ze zm.)

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2018r. poz.2220 ze zm.)

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2019r. poz.1111 ze zm.)

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2015r. poz.1390 ze zm.)

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (Dz.U.z 2017r. poz.1832 ze zm.)

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2018r. poz.2134)

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.z 2019r. poz. 473)

 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2019r. poz.755 i 730 ze zm.)

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2017r. Poz.1065)

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "DOBRY START"

 • uchwały z dnia 10 grudnia 2013r. Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • zarządcy lokali mieszkaniowych

 • podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną OPS Baborów

 • podmioty świadczące OPS Baborów pomoc prawną

 • podmioty świadczące OPS Baborów usługi informatyczne

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3

 5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  f  test  katalog  s  firm  ok  str  bip  chroniona
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
28
września
środa
Kliknij na wybraną datę