PL EN DE CZ

Program "Dobry Start"

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

 

Już od 1 lipca 2020r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla Ucznia. Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

  • portal „emp@tia”,

  • systemy bankowe,

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz studenci.

Uprawnieni do świadczenia:

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać od września 2018r.:

  • rodzaj szkoły

  • nazwa szkoły

  • adres szkoły

Warto podać we wniosku swój e-mail, aby otrzymać informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start dla Ucznia.

Tradycyjna metoda składania wniosku:

Wnioski o świadczenie „Dobry Start dla Ucznia” w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2020r.

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2020r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Terminy wypłaty świadczenia:

Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu 2020r. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września 2020r.

 

Więcej informacji o programie pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  a  test  chroniona  str  wyloguj  bip  katalog  s  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
13
czerwca
niedziela
Kliknij na wybraną datę