PL EN DE CZ

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Osoba  ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna zwrócić się do Ośrodka Pomocy    Społecznej w Baborowie.
Wnioski przyjmowane są przez Panią Sabinę Sumik -  numer telefonu 4711082 wew. 184
Aby zakwalifikować się do przyznania w/w dodatku należy spełnić następujące kryteria:
1.Kryterium dochodowe na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi  1 500,00 zł, natomiast w gospodarstwie jednoosobowym kryterium dochodowe wynosi  2 100,00 zł.

2.Kryterium powierzchni użytkowej:

-  1os. 45,50  m²
-  2 os. 52,00 m²
-  3 os. 58,50 m²
-  4 os. 71,50 m²
-  5 os. 84,50 m²
-  6 os. 91,00 m²
-  7 os. 97,50 m²
-  8 os. 104,00 m²          

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1.Zaświadczenie o zarobkach z trzech ostatnich miesięcy brutto poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, natomiast osoby bezrobotne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

2.Zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.

3. Faktura za za energię elektryczną.

4.Akt notarialny w przypadku właścicieli oraz zawiadomienie o wpisie do ksiąg wieczystych

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  bip  str  firm  chroniona  katalog  wyloguj  s  test  ok
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
13
czerwca
niedziela
Kliknij na wybraną datę