PL EN DE CZ

ZASIŁEK OKRESOWY - INFORMACJE

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
    1)    osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
    2)    rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
2. Zasiłek okresowy ustala się:
    1)    w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej które wynosi 701,00 zł a dochodem tej osoby;
    2)    w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym które wynosi 528,00 zł rodziny a dochodem tej rodziny.
3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż :
    1)    50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
    2)    50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
4. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  str  chroniona  s  firm  katalog  a  ok  bip  f
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
25
lutego
niedziela
Kliknij na wybraną datę