PL EN DE CZ

Praca socjalna

Na stanowisku pracowników socjalnych pracują:

 

Katarzyna Szewczyk, Bożena Rostek, Barbara Franczyk tel 4036936 wew. 189

 
 

Osoby ubiegające się o pomoc mogą składać wnioski w każdym miesiącu. Do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie o dochodach z poprzedniego miesiąca. Wymagany dochód jest pomniejszony o składki tj. zaliczka na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, chorobowe. Kryteria obowiązujące przy składaniu wniosków o uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:
- dla osób samotnych 701
- dla rodzin 528 zł na  osobę w rodzinie
Składając wniosek klient powinien okazać dowód tożsamości. Po złożeniu wniosku przez wnioskodawcę pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w domu klienta pomocy społecznej. Decyzje o przyznaniu świadczenia wydawane są w terminie 30-tu dni od dnia złożenia wniosku. Ośrodek wspiera rodziny nie tylko w formie pieniężnej , również pomoc jest świadczona w formie dożywiania rodzin oraz usług opiekuńczych i terapeutycznych.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

    1)    z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
    2)    ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
2. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
3. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
4. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  str  test  s  f  firm  ok  chroniona  katalog  bip
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
05
grudnia
poniedziałek
Kliknij na wybraną datę