PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 17279 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 128

 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 16 sierpnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ......     ...
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa-efekty
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
 • INFORMACJA
 • RODO
  ... o przetwarzaniu danych   Na podstawie art. ...... 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... L 119/1)       1. ...... Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:        ...... Pomocy społecznej, ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów       2. ...... W sprawach związanych z Pani/Pana danymi ...... się z Inspektorem Danych Osobowych,        e-mail: ...... s@baborow. ......       3. ...... Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań na ...... stawie: ustawy z dnia 12 marca 2004r. ...... o pomocy społecznej (Dz. ...... ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. ...... o dodatkach mieszkaniowych (Dz. ...... ustawy z dnia 7 września 1991r. ...... o systemie oświaty (Dz. ...... ustawy z dnia 7 września 2007r. ...... o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. ...... ustawy z dnia 28 listopada 2003r. ...... ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ...... o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. ...... ustawy z dnia 29 lipca 2005r. ...... ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. ...... ustawy z dnia 11 lutego 2016r. ...... o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. ...... ustawy z dnia 4 listopada 2016r. ...... o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ...... 473) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. ...... ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. ...... o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. ...... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. ...... w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego ...... "DOBRY sTART" uchwały z dnia 10 grudnia 2013r. ...... Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania ...... sowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc ...... stwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ...... Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty ...... uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ...... lokali mieszkaniowych podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną ...... s Baborów podmioty świadczące OPs ...... pomoc prawną podmioty świadczące OPs Baborów usługi informatyczne ...... dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ...... strukcją kancelaryjną Posiada Pani/Pan ...... dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ...... sunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ...... szenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, ...... prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Ma ...... prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. ...... Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie przez Panią/ Pana ...... osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec ...... realizujemy cele opisane w punkcie 3 W oparciu o Pani/Pana ...... osobowe Administrator nie będzie podejmował ......   ...
 • Program "Dobry Strat""- 300+
  ... można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry start dla Ucznia. ...... Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą ...... narzędzi: portal „emp@tia”, systemy bankowe, Forma elektroniczna jest ...... dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek ...... szybciej (już od 1 lipca 2019r. ...... Dla kogo wsparcie? ...... Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok ...... szkolny w szkole podstawowej i ...... stawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. ...... Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 ...... Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie ...... szkół policealnych i szkół dla dorosłych. ...... Uwagi do wypełniania wniosku: Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, do ...... dziecko będzie uczęszczać od września 2019r. ...... rodzaj szkoły nazwa szkoły adres szkoły Warto podać we wniosku swój e-mail, ...... informację o przyznaniu świadczenia Dobry start dla Ucznia. ...... Tradycyjna metoda składania wniosku: Wnioski o świadczenie „Dobry start dla ...... formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2019r. ...... Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry start” upłynie 30 ...... stopada 2019r. ...... Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. ...
 • Informacja- 500+
  ... przypadku rodzin, które dotychczas nie otrzymywały świadczenia wychowawczego, ...... rodziny złożą wnioski o świadczenie w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. ...... prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od ...... Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, na nowy ...... s zasiłkowy można składać: • od 1 lipca br. ...... Emp@tia, Bankowość elektroniczną, PUE ZUs, • od 1 sierpnia br. ...... także drogą tradycyjną (papierową), osobiście w tutejszym ośrodku (pok. ...... Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. ......   ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 21 czerwiec 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ......     ...
 • Sprawozdania finansowe
  ... sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy ...... społecznej w Baborowie za rok 2018 zostały ...... Gminy Baborów - link poniżej   http://bip. ...... sprawozdania-finansowe-za-2018-rok. ...
 • Informacja- Bank Żywności
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 2 maja 2019r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ......   ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 19 kwietnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie czynny do ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Zapytanie ofertowe- Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Informacja- Bank Żywności
 • Program "Mama 4+"
  ... Opolski informuje, że od dnia 28. ...... na stronie internetowej www. ...... zostanie zamieszczona zakładka pn. ...... Program "Mama 4+" w której przedstawione zostaną informacje o Programie oraz wzory ...... do pobrania (wniosków, oświadczeń). ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  s  wyloguj  katalog  str  ok  bip  chroniona  test  a
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
13
grudnia
piątek
Kliknij na wybraną datę