PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 17894 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 162

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  ... OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA   Źródło: https://www. ......       ...
 • Świadczenie wychowawcze "500+"
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 31 grudnia 2020r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie czynny do ......   ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 24 grudnia 2020r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2021r.
  ... szanowni Państwo… Ośrodek Pomocy społecznej ...... Baborowie przyjmuje zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa – ...... ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej na rzecz ...... sparcia osób niepełnosprawnych. ...... Gmina Baborów składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do ...... Adresaci programu Program kierowany jest ...... rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w ...... sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności ...... podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. ...... Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w ...... cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. ...... państwowego funduszu celowego pn. ...... Fundusz solidarnościowy. ...... 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ...... o Funduszu solidarnościowym (Dz. ...... 1787) celem Funduszu solidarnościowego jest m. ...... wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. ...... Programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów ...... sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) ...... z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności ...... Program jest realizowany w formie: 1) świadczenia ...... sługi opieki wytchnieniowej w ramach ...... dziennego w: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 2) W ramach ...... ustala się następujące limity: - limit 240 godzin dla ...... sługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ...... Termin realizacji usługi: Od 1 stycznia 2021r. ...... Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w ...... staci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi ...... za usługę przyznaną w ramach Programu. ...... Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom ...... sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z ...... o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności ...... orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór: - osoby, która będzie ...... usługę opieki wytchnieniowej;   szczegółowych informacji udzieli Państwu ...... Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie pod nr tel. ...... 189 Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2020r. ...... druki do pobrania, które należy wypełnić i dostarczyć do Ośrodka Pomocy społecznej. ......         ...
 • Efekty realizacji programu - Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019
 • Wspieraj Seniora
  ... infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej w pomoc ...... sobom starszym w czynnościach, które wymagają ...... z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. ...... To główne założenia solidarnościowego Korpusu Wsparcia seniorów uruchomionego właśnie ...... Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą ...... sze. ...... 22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów W jego ramach uruchomiona zostanie ...... seniorom infolinia. ...... Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, ...... wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. ...... o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. ...... Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora ...... wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. ...... Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali ...... szystkie szczegóły związane z udzieleniem ...... Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. ...... Koszty zakupów pokryje senior. ...... Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. ...... W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy . ...... spierajseniora. ...... – adres dla wolontariuszy Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla ...... seniorów będą mogły zgłossię przez internet, ...... wypełniając ankietę na stronie www. ...... spierajseniora. ...... lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy. ......   ...
 • Darmowe konsultacje
 • Apel
  ... DO MIEsZKAŃCÓW GMINY BABORÓW W sPRAWIE ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY ...... sp; OKREs JEsIENNO- ZIMOWY TO ...... sZY CZAs DLA OsÓB BEZDOMNYCH A TAKŻE LUDZI ...... sTARsZYCH, sAMOTNYCH I NIEPEŁNOsPRAWNYCH, ...... NA WYCHŁODZENIE, BĄDŹ BRAK CIEPŁEJ ODZIEŻY sĄ NARAŻONE NA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ŻYCIA. ...... W ZWIĄZKU Z POWYŻsZYM OŚRODEK POMOCY sPOŁECZNEJ W BABOROWIE APELUJE O POMOC W ...... NEGATYWNYCH sKUTKÓW ZIMY POPRZEZ: -UDZIELANIE POMOCY ...... sĄsIEDZKIEJ WYMIENIONYM OsOBOM, ...... PRACOWNIKOM sŁUŻB sPOŁECZNYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZYPADKÓW ...... NIEZARADNOŚCI, OsÓB OCZEKUJĄCYCH WsPARCIA. ......   JEDNOCZEŚCIE INFORMUJEMY, IŻ OŚRODEK ...... sPOŁECZNEJ W BABOROWIE UDZIELA WsPRACIA W FORMIE: - sKIEROWANIA OsÓB ...... DO sCHRONIsKA, UDZIELENIA POMOCY W FORMIE POsIŁKU, - PRZYZNANIA DOFINANsOWANIA NA ZAKUP ...... LUB ODZIEŻY ZIMOWEJ DLA OsÓB POZOsTAJĄCYCH W TRUDNEJ sYTUACJI ŻYCIOWEJ I ...... OsÓB sTARsZYCH, sAMOTNYCH, sCHOROWANYCH. ......     ...
 • Bank Żywności
 • Kolonie letnie dla dzieci rolników w wieku 7-16 lat
  ... szanowni Państwo, stowarzyszenie im. ...... Teresy Kras za pośrednictwem OPs w Baborowie organizuje kolonie letnie dla ...... Dotacje na ten cel są z Funduszu składkowego Ubezpieczenia społecznego Rolników. ...... W tym roku chcielibyśmy przedstawić Państwu propozycję na wypoczynek letni dla dzieci ...... Miejsce: Rzucewo/Ostrowo, woj pomorskie Termin: 22. ...... liczba miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUs): ...... Opłata dla dzieci rolników: 400 zł Wszelkie informacje oraz program kolonii ...... stępny w OPs. ...... na krótki termin kompletowania dokumentów prosimy rodziców o jak najszybsze zgłaszanie ...... na kolonie do Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie. ......   ...
 • Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
 • Warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni"
  ... sali widowiskowej w Baborowie odbyły się warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni". ...... jako kontynuacja realizacji Działań Towarzyszących w ramach POPŻ Podprogram 2019 - ...... W warsztatach tych wzięły udział osoby zakwalifikowane do podprogramu. ...... Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie za udostępnienie i przygotowanie sali. ......       ...
 • INFORMACJA
  ... Pomocy społecznej w Baborowie informuje: Od lipca ...... (tylko elektronicznie) od sierpnia (elektronicznie i papierowo) składać ...... wnioski na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2020/2021 na:   ...... - program „Dobry start” - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - fundusz ......   Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) składamy ......   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z programu ...... start” (300+) można składać od 1 lipca 2020 r. ...... (wyłącznie elektronicznie) od sierpnia 2020r. ...... również w wersji papierowej do dnia 30 listopada 2020 r. ...... pośrednictwem portalu empatia znajdującego się na stronie https://empatia. ...... s. ...... oraz systemu bankowości elektronicznej . ...... Wnioski do pobrania i druku na stronie https://www. ...... sku-o-swiadczenie-dobry-start   ...... ski o ustalenie uprawnień do świadczeń ...... alimentacyjnych na okres świadczeniowy 2020/2021 można pobrać i ...... ze strony Ministerstwa Rodziny https://www. ...... s ...... s ...... stosowania-takze-na-okres-20182019   ......   ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 12 czerwca 2020r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  a  ok  chroniona  s  firm  test  bip  katalog  wyloguj
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
07
marca
niedziela
Kliknij na wybraną datę