PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 699 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 74

 • Apel
  ... NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZIMY   okRES JESIENNO- ZIMOWY TO NAJTRUDNIEJSZY CZAS ...
 • Posiłek w szkole i w domu
  ... uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk ...
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2023
  ... w Baborowie w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów, stanowiących załącznik do Programu. ...... Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 65. ...... realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku. ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023
  ... Baborów kolejny raz przystąpiła w tym roku do realizacji Programu "Asystent Osobisty ...... Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 261 450,00 zł. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ...... Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. ...... realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku. ...
 • Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.
  ... który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej ...... zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za ...... energii w roku 2023. ...... Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh ...... w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców ...... przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% wolumenu z roku 2022. ...... elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ...... energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. ...... poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. ...... który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej ...... wykonywana działalność gospodarcza, c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ...... odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii ...
 • Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
  ... realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
  ... usług asystencji osobistej asystentaw w wysokości do 100% kosztów. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ...
 • Apel
  ... NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZIMY   okRES JESIENNO- ZIMOWY TO NAJTRUDNIEJSZY CZAS ...
 • Opieka wytchnieniowa- edycja 2022
  ... w Baborowie w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów, stanowiących załącznik do Programu. ...... Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 76. ...... realizowane będą do dnia 31 grudnia 2022 roku. ...
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022
  ... pierwszy Gmina Baborów przystąpiła w tym roku do realizacji Programu "Asystent Osobisty ...... Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 478. ...... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ...
 • Gminny dodatek osłonowy- gospodarowanie odpadami komunalnymi
  ... emeryta rencisty; - ukończyły 75 rok życia, bez względu na dochód; - nie ...... - posiadają tytuł prawny do zamieszkałego lokalu (właściciel, najemca); - nie posiadaj ...... opłaty za gospodarowanie odpadami; - w okresie ostatniego roku nie ustalono dla nich ...... osobom uprawnionym, spełniające kryteria określone w pkt. ...... w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 4zł. ...... Świadczenie pieniężne w wysokości 4zł. ...... począwszy od miesiąca złożenia wniosku na okres sześciu miesięcy, nie dłużej jednak niż ...... okres obowiązującej uchwały tj do 31 grudnia ...... Do wniosku należy dołączyć: - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ...... - inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do ...
 • Dodatek osłonowy
  ... Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. ...... Wysokość dodatku osłonowego gospodarstwa 1 ...... osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w ...... gospodarstwa domowego  będzie rok 2020. ...... podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021. ...... są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ...... oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie ...... Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich ...... gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające ...... dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. ...... przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ...... świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić we wniosku ...
 • Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku
  ... gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku)   Osoby, które ogrzewają ...... domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. ...... 1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ...... W roku 2022 r . ...... terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. ...... dołączenie faktury rozliczeniowej , która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do ...... dostarczone do gospodarstwa domowego w roku 2023 wnioski składa się w urzędzie ...... dołączyć fakturę rozliczeniową, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do ...... domowego) oraz dowód zapłaty wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie ...
 • Apel
  ... NEGATYWNYCH SKUTKÓW ZIMY   okRES JESIENNO- ZIMOWY TO NAJTRUDNIEJSZY CZAS ...
 • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022
  ... roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  s  katalog  ok  test  firm  a  bip  f  str
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
29
listopada
środa
Kliknij na wybraną datę