PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5856 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 134

 • Informacja
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 16 sierpnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa-efekty
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
 • INFORMACJA
 • RODO
  ... acje o przetwarzaniu danych   Na ...... awie art. ...... 13 i art. ...... 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z ...... a 27 kwietnia 2016r. ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...... arzaniem danych osobowych i w sprawie ...... przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne ...... o ochronie danych )(Dz. ...... administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:     ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów       2. ...... W sprawach związanych z Pani/Pana danymi kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, ...... e-mail: ops@baborow. ...... Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań ...... a podstawie: ustawy z dnia 12 marca ...... ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. ...... o dodatkach mieszkaniowych (Dz. ...... ustawy z dnia 7 września 1991r. ...... o systemie oświaty (Dz. ...... ustawy z dnia 7 września 2007r. ...... o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. ...... ustawy z dnia 28 listopada 2003r. ...... o świadczeniach rodzinnych (Dz. ...... ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ...... o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. ...... ustawy z dnia 29 lipca 2005r. ...... o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. ...... ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. ...... o karcie dużej rodziny (Dz. ...... ustawy z dnia 11 lutego 2016r. ...... o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. ...... ustawy z dnia 4 listopada 2016r. ...... o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. ...... 473) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. ...... Prawo energetyczne (Dz. ...... ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. ...... o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. ...... rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. ...... w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "DOBRY STaRT" ...... ały z dnia 10 grudnia 2013r. ...... Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania ...... ansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc ...... aństwa w zakresie dożywiania” na lata ...... Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty ...... uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zarządcy ...... ali mieszkaniowych podmioty ...... i utrzymujące sieć telekomunikacyjną OPS Baborów podmioty świadczące OPS Baborów ...... prawną podmioty świadczące OPS Baborów usługi informatyczne ...... ani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ...... asie określonym przepisami prawa, zgodnie z ...... kancelaryjną Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ...... sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo ...... a sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w ...... momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ...... awie zgody przed jej cofnięciem Ma ...... ani/Pan prawo wniesienia skargi do organu ...... adzorczego tj. ...... Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest ...... ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w ...... 3 W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował ...... automatyzowanych decyzji, w tym decyzji ...... wynikiem profilowania. ...
 • Program "Dobry Strat""- 300+
  ... od 1 lipca 2019r. ...... można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla Ucznia. ...... Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą ...... aznych użytkownikowi narzędzi: portal ...... a”, systemy bankowe, Forma ...... a jest optymalna dla wnioskodawców, ponieważ ...... ala im złożyć wniosek dużo szybciej (już od 1 ...... a 2019r. ...... Dla kogo wsparcie? ...... Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w ...... podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. ...... Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ...... a przez nie 24 roku życia. ...... Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie ...... policealnych i szkół dla dorosłych. ...... Uwagi do wypełniania wniosku: Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, ...... której dziecko będzie uczęszczać od września 2019r. ...... rodzaj szkoły nazwa szkoły adres szkoły Warto podać we wniosku swój ...... ail, aby otrzymać informację o przyznaniu ...... adczenia Dobry Start dla Ucznia. ...... Tradycyjna metoda składania wniosku: Wnioski o świadczenie „Dobry ...... art dla Ucznia” w formie tradycyjnej ...... apierowej) będzie można składać dopiero od 1 ...... a 2019r. ...... Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada ...... Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. ...
 • Informacja- 500+
  ... przypadku rodzin, które dotychczas nie otrzymywały świadczenia wychowawczego, ...... rodziny złożą wnioski o świadczenie w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. ...... do dnia 30 września 2019 r. ...... prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od ...... a 1 lipca 2019 r. ...... Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, na nowy okres zasiłkowy można składać: • od 1 ...... a br. ...... elektronicznie przez: Emp@tia, Bankowość elektroniczną, PUE ZUS, • od 1 ...... a br. ...... także drogą tradycyjną (papierową), osobiście w tutejszym ośrodku (pok. ...... nr 17, na II piętrze), lub za pośrednictwem poczty. ...... Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 21 czerwiec 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Sprawozdania finansowe
  ... awozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej ...... Baborowie za rok 2018 zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy ...... aborów - link poniżej   http://bip. ...... aborow. ...... awozdania-finansowe-za-2018-rok. ...
 • Informacja- Bank Żywności
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 2 maja 2019r. ...... (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 19 kwietnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie czynny do godziny 11. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Zapytanie ofertowe- Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Informacja- Bank Żywności

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  ok  a  bip  katalog  wyloguj  s  str  firm  chroniona
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
13
grudnia
piątek
Kliknij na wybraną datę